Wczytuję dane...
Polityka prywatności

 

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.eltecchemie.pl

2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926) jest Usługodawca: Eltec Global Electric Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie , przy ul. Inwalidów Wojennych 10, 43-600 Jaworznie  o numerze NIP 632-201-69-32 , o numerze REGON 36705237200000.


3. Usługodawca przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów Sklepu Internetowego, przewidzianych Ustawą o ochronie danych osobowych.

Zakres i cel zbieranych danych


4. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych zbieranych w serwisie Usługodawcy oraz Sklepie Internetowym:

a. w celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji i sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku realizacji Zamówienia/Rezerwacji i/lub wizyty w Sklepie Internetowym;

b. w celu rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym;


5. W celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji Usługodawca zbiera następujące dane Klienta: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adresy: e-mail, zameldowania, dostawy, do wystawienia dokumentu księgowego, nazwa przedsiębiorcy oraz numer NIP, w przypadku przedsiębiorców.


6. W celu rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło.


7. Usługodawca oświadcza, że podanie danych wskazanych w punkcie 6 i 7 powyżej, oznaczonych w Sklepie Internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji lub rejestracji Konta Klienta.


8. Dane osobowe Klientów zbierane w celu realizacji Zamówienia/Rezerwacji i sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz rejestracji Konta Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:

a. sprzedaży Klientom towarów oraz świadczenia Klientom usług, oraz ich dostawy Klientom,

b. obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Klienta,

c. ewentualnego dochodzenia roszczeń,

d. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

e. tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu Internetowego,

f. dostosowania Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów,


9. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:

a. marketingu działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,

b. otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zamówionego elektronicznego biuletynu (newsletter).

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Klientem, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,


Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.


10. Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu Internetowego dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Sklepu Internetowego, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon.


11. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta ze Sklepem Internetowym w logach systemowych Sklepu Internetowego pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Sklepem Internetowym. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Sklepem Internetowym oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Sklepie Internetowym. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego.


12. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta.

Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta ze stron internetowych Sklepu Internetowego, które umożliwiają:

a. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

b. dostosowanie i optymalizację Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających ze Sklepu Internetowego,

c. tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego,

d. personalizację przekazów marketingowych,

e. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu Internetowego.

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu Internetowego.

Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

W Sklepie Internetowym wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.


13. Niektóre podstrony serwisu Sklepu Internetowego oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.

Prawa i obowiązki Usługodawcy


14. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


15. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem Internetowym.


16. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia/Rezerwacji, rozpatrzenia reklamacji oraz skorzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności firmom kurierskim, ubezpieczycielom, pośrednikom finansowym. Usługodawca nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

17. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych klienta (numeru transakcji, jej daty oraz adresu e-mail kupującego), firmie: 

Ceneo Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 182

60-166 Poznań

NIP: 779-24-20-393

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493884, o kapitale zakładowym w wysokości 145 700,00 złotych.

Dzięki temu możliwe jest wysłanie do kupującego ankiety z pytaniem o ocenę transakcji w naszym sklepie.


 Prawa i obowiązki Klienta

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:

- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych 

- żądania sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych

- żądania usunięcia swoich danych osobowych

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

- żądania przenoszenia danych osobowych


W celu zaprzestania przetwarzania danych lub ich usunięcia należy wysłać maila na adres sklep@e-eltec.pl lub skontaktować się pod numerem telefonu 510848955. W celu modyfikacji danych należy wysłać maila na adres sklep@e-eltec.p lub skontaktować się pod numerem telefonu 510848955 lub skorzystać z funkcji dostępnych w panelu klienta „Twoje konto” dostępne Sklepie Internetowym.


19. W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: sklep@e-eltec.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, zadzwonić pod numer telefonu 510848955 i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej, lub wysłać pisemną informacje na adres Usługodawcy o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej.


20. Jeżeli Klient umieszcza w Sklepie Internetowym jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Zabezpieczenie danych


21. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail:510848955

22. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez eltecchemie.pl Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.